Photos

Giro d’Italia Stage 7 Gallery | A nervous day

Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Nico Denz | Team Sunweb | Giro d'Italia
Jai Hindley | Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Nico Denz | Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Sam Oomen | Team Sunweb | Giro d'Italia
Team Sunweb | Giro d'Italia
Michael Matthews | Team Sunweb | Giro d'Italia
Michael Matthews | Team Sunweb | Giro d'Italia
Martijn Tusveld | Team Sunweb | Giro d'Italia